Veselé loučení s obžerstvím

Veselé loučení s obžerstvím

Nelekejte se, jde o loučení jen dočasné. Třídenní svátek všech jedlíků se jmenuje Masopust a znamená tolik: Od tří králů do Popeleční středy se rozloučit s masem. Na tento čas se právě o Masopustu lidé řádně připravují. Krojovanými průvody masek, bujarým veselením... a zhusta také zabíjačkou. Zřejmě proto, aby tělo překonalo dlouhý a ne pro všechny příjemný půst. Píchl se pašík, všichni si dopřáli pořádnou porci zabíjačkových dobrot. Maso potom hospodář uložil na čas, kdy půst pominul.

Takhle to bývalo v minulosti. Dnes se tu a tam koná veselý průvod, možná se někde vyskytne i ta zabíjačka. Ovšem ty pravé, v oněch časech, ty byly! Čuníkovi nechybělo moc do dvou centů, masa byla kupa, navíc i dvě vědra sádla, na kterém se do příští zabíjačky všechno v kuchyni připravovalo. Takže vlastně spojení příjemného s užitečným. Veselí při ostatcích, taneční zábava – mnohdy s rušným průběhem. V pohanských dobách také vzývání božstev úrody a plodnosti. A vedle toho již řečené zajištění kuchyně populárními surovinami. Zdaleka ne tak nezdravými, jak se nám občas pokoušejí namluvit všichni ti zastánci zdravé výživy.

Jako všechno, co se dělo pod všemocným vlivem církve, i Masopust, především pak samotný půst, vzaly v dnešních časech mnohde zasvé. Tradice polevila, zvláště tam, kde katolictví ztratilo svoji kdysi neomezenou moc. Nicméně, velké a slavné průvody zůstaly. Jsou to vyhlášené, několikadenní karnevaly. Už ne tak pevně s Masopustem svázané, nicméně z jeho tradic vycházející. Jistě znáte ty největší, jako třeba Rio de Janeiro či Benátky.

Kouzlo Masopustu v pravém smyslu jeho dění se změnilo. Stále však jde o veselé až bláznivé oslavy se svátkem hodování. Lidé si užili zábavy a masných lahůdek, řádně se připravili na trochu ponurý čas půstu. Aby se po čtyřiceti dnech vrátili k jelitům, sulcu, pečeni se zelím a knedlíkem, či na sádle smaženým řízkům. Načas zapomněli na vařenou krupici, brambory či čočku. Pravda, někteří se k nim později občas vracejí, jiní však vytrvávají až do příštího Fašanku.

V různých oblastech země mívá Masopust odlišný průběh, někde jsou průvody okázalé a veselé, jinde skromnější. Hraje kapela, maskovaní tanečníci bývají pohoštěni v každém domě skleničkou pálenky. Zvlášť podařené a veselé jsou dodnes na Hlinecku. Dokonce tak, že je organizace UNESCO zapsala na Listinu světového přírodního a kulturního dědictví. V letošním roce připadá tento pohyblivý svátek s pevným startem na období 7. ledna až 13. února.

Autor: Milan Ballík